Tủ điều khiển chữa cháy VES

Chi tiết sản phẩm

Tủ điều khiển chữa cháy VES 3  zone 1 khu vực

Tủ điều khiển chữa cháy VES 3  zone 1 khu vực vừa có chức năng báo cháy, vừa có chức năng điều khiển chữa cháy.